صفحه اصلی > واحد های پشتیبانی > امور مالی > ترخیص 

 واحد ترخيص 

مسئول واحد : ناهيد سجادي پناه

مدرك تحصيلي : كارشناس پرستاري

سابقه كار : 22 سال


===========

تعداد پرسنل موجود در واحد: 3 نفر

شماره داخلي : 270

تعداد مراجعين به طور متوسط : 1500 مورد


 

اهداف بخش

تامين رضايت ارباب رجوع

كاهش زمان تحويل پرونده ها به واحد ترخيص

كاهش كسورات بيمارستان


 

فعاليت هاي صورت گرفته در واحد

كنترل پرونده ها از نظر دارو و خدمات انجام شده و تكميل مدارك بيمه

چاپ صورت حساب و دريافت قبض از بيمار

پشت نويسي پرونده هاي ترخيص

پيگيري پرونده هاي بالا تكليف

استفاده از کارشناس درمانی مرتبط با ترخیص

تحويل پرونده ها طبق ليست به واحد درآمد

ترخيص بيماران و ارائه قبض ترخيص به همراهان جهت خروج بيمار از بيمارستان با در دست داشتن دفترچه و كپي آن ، در مورد ترخيص نوزادان با ارائه شناسنامه پدر و مادر نوزاد انجام مي گيرد . و در صورت داشتن بيمه تكميلي ارائه مدارك لازم جهت بيمه تكميلي

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved