صفحه اصلی > واحد های پشتیبانی > امور مالی > درآمد 

واحد درآمد

مسئول :  ناهيد سجادي پناه  

مدرك تحصيلي :  كارشناس پرستاري    

سابقه خدمت : 24 سال


==========

 تعداد پرسنل موجود در بخش:‌ 20 نفر واحد درآمد، 3نفر واحد صندوق

                                         2 نفر واحد كسورات، 4نفر واحد بيمه گري

شماره داخلي : در آمد 301، صندوق 300-257، كسورات 290، بيمه گري 213

 

 اهداف واحد

جلب رضايتمندي ارباب رجوع

كاهش كسورات بيمه اي

تقويت درآمدهاي بيمارستان

كاهش زمان ترخيص


معرفي واحدها و توانمديها 


واحد صندوق: دريافت پول نقد بابت خدمات ارائه شده و ارائه قبض صندوق به مراجعين ، جمع بندي و ارائه نهايي آنها روزانه به واحد درآمد بيمارستان 

واحد كسورات : بررسي پرونده بيماران ترخيص شده به صورت روزانه در بخش های مربوط از جهت صحت خدمات ارائه شده موجود در پرونده

                   :کنترل موارد کسورات موجود در پرونده با مسئول بخش ها و پرسنل مربوط در بخش

واحد بيمه گري:  تهيه و تنظيم اسناد بيمه گري و ارسال آن به بيمه هاي طرف قرارداد بيمارستان


فعالیت هاي صورت گرفته در واحد


درآمد :

 تهيه و تنظيم نامه ها و اسناد ارسالي ماهيانه به بيمه ها

تنظيم اسناد كارانه ماهانه پزشكان

كنترل و نظارت به واحدهاي زير مجموعه

تنظيم و ارسال آمارهاي ماهيانه

كنترل كميته هاي كسورات

كنترل پرونده هاي برگشتي و عودت به بيمار

 صندوق

دريافت نقدي از بيماران بر اساس شماره پرونده

كنترل قبض ها با ليست نهايي 24 ساعته

تحويل كاركرد به بانك روزانه  و دريافت فيش

 كسورات

كنترل كليه پرونده هاي بستري روزانه از نظر دارو، آزمايش و خدمات ارائه شده

كنترل كسورات واحدها  و بيمه ها و انعكاس كسورات موجود

کنترل 

 بيمه گري

تهيه و تنظيم پرونده هاي مالي بيمه از بايگاني

تهيه ليست هاي مالي بيمه بر حسب نوع خدمت و بيمه بر اساس نام بيماران ترخيص شده

تنظيم صورت حسابهاي بيمه هاي تكميلي

كنترل و رفع نواقص موجود در پرونده ها

تنظيم ليست بيماران توبكتومي

تحويل پرونده هاي بايگاني طي ليست به واحد بايگاني تنظيم بيمه هاي سرپايي

 

   دانلود : arzeshnesbi.pdf           حجم فایل 7660 KB
   دانلود : 15_102_68_book.pdf           حجم فایل 5158 KB

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved