صفحه اصلی > واحد های پشتیبانی > امور مالی > امین اموال 

واحد امين اموال

 

 

رئيس واحد : فاطمه بختياري

مدرك تحصيلي :  فوق ديپلم  حسابداري  

سابقه خدمت : 28 سال


 

==========

مسئول واحد :مرضیه خالدنوری

مدرك تحصيلي : کارشناس مسئول مدارک پزشکی

سابقه كار: 18 سال


 

==========

تعداد پرسنل موجود در واحد: 1 نفر

شماره داخلي : 258

 

 

اهداف واحد

شناسنامه دار كردن اموال بيمارستان  


فعاليت هاي صورت گرفته در واحد

پلاك گذاري اجناس خريداري شده ، اهدايي و انتقالي بر اساس قيمت

گرفتن ليست فرم شماره 16 هر واحد هر 6 ماه يكبار

تهيه ليست اموال اسقاطي و اعلام به دانشگاه جهت تاييد

خروج اموال اسقاطي پس از تاييد دانشگاه از واحدهاي مربوطه

ورود اموال به نرم افزار نظام نوين

تهيه ليست و فرم مخصوص جهت اموال انتقالي به ديگر مراكز

تهيه ليست و فرم مخصوص جهت خروج موقت اموال

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved