صفحه اصلی > واحد های پشتیبانی > تجهیزات پزشکی 

واحد تجهيزات پزشكي

 

مسئول بخش : مهندس سرکان

مدرك تحصيلي : کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

سابقه كار : 1 سال

 

==========

تعداد پرسنل موجود در واحد : 1 نفر

شماره داخلي : 304

 

اهداف واحد

ارتقاء و بهبود استاندارد تجهيزات پزشكي بخشهاي بيمارستان

خريداري دستگاهها و تجهيزات مورد نياز و يا جايگزين تجهيزات مستهلك 25% بخشهاي بيمارستان

ارتقاء كيفي و كمّي فعاليتهاي واحد تجهيزات پزشكي

افزايش ايمني و طول عمر تجهيزات

سرويس منظم تجهيزات احياء

بكارگيري تجهيزات با ضريب امنيت بالاتر در بخشها و محيط بيمارستان


 

فعاليت هاي صورت گرفته در واحد

به روز كردن شناسنامه تجهيزات بخش ها

انجام تعميرات پيشگيرانه PM به صورت منظم

كارشناسي خريد تجهيزات مورد نياز بيمارستان

كاليبراسيون تجهيزات به صورت دوره اي و منظم و جمع آوري مستند هاي مربوط به آن

انجام تعميرات اتفاقي بخش هاي بيمارستان

 

برخي تجهيزات موجود در بيمارستان

ماموگرافي

راديوگرافي

سونوگرافي

الكتروشوك

آمينو سنتز

ونيلاتور

پالس اكسي متر

ماشين بي هوشي

Cool cap

eeg

انکوباتور

NST

ECG

کوتر

اندوسکوپی

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved