صفحه اصلی > واحد های پاراکلینیکی > فیزیوتراپی 

واحد فيزيوتراپي                 

 

مسئول بخش : مائده انصاريان

مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد فيزيوتراپي

سابقه خدمت : 6 سال

  

=========

تعداد پرسنل موجود در بخش: 1 نفر 

 تعداد تخت : 3 تخت

 شماره تماس داخلي : 271

تعداد مراجعين به طور متوسط: 5 الي 12 بيمار (به صورت روزانه)

  

 اهداف بخش

بهبود فضاي فيزيوتراپي (مساحت، تهويه، امكانات و...)

افزايش تعداد تخت

تجهیز واحد فیزیوتراپی به وسایل الکتروتراپی مدرن،تجهیزات مکانوتراپی، و ورزش درمانی بویژه برای اختلالات کف لگن

افزايش پرسنل

گسترش خدمات واحد فیزیوتراپی

اطلاع رساني  بيشتر در خصوص فيزيوتراپي اختلالات كف لگن

توجیه گروه های زنان و اطفال درخصوص ارجاع بیماران نیازمند به انجام فیزیوتراپی

برگزاری کلاس های آموزشی جهت بیماران درخصوص روش های درمانی با فیزیوتراپی

 

 فعاليت هاي صورت گرفته در واحد:

 انجام فيزيوتراپي براي بيماران ليبر جهت كاهش درد

تهيه پمفلت،‌كتابچه آموزشي

ارائه كنفرانس

 

 گردش كار

مراجعين سرپايي اين واحد به طور اختصاصي زناني هستند كه دچار مشكلات كف لگن مي باشند ( از جمله افتادگي هاي رحم ، بي اختياري هاي ادراري و مدفوع ، آنيسموس ، واژينيسموس ، درد ناحيه لگن ،...) و همچنين براي خانم ها بعد از جراحي سينه براي كاهش و پيشگيري ادم و محدوديت حركتي .

بيماران بستري با توجه به درخواست پزشك نيزتحت پوشش قرار مي گيرند ، همچنين اين مركز براي خانم هاي باردار با مشكلات ارتوپديك نيزخدمت ارائه مي كند و اگر در حين زايمان فرد رضايت داشته باشد مي توان از تحريكات پوستي  (TENS)

جهت كاهش درد استفاده كرد . الكترودگذاري در ناحيه كمر است و مي تواند درد را كاهش دهد و همچنين فاز 2 زايمان را كوتاه كند.

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved