صفحه اصلی > واحد های پاراکلینیکی > پاتولوژی 

پاتولوژي(آسيب شناسي)

 

 

رئيس واحد :  دكتراعظم علی ضمیر

مدرك تحصيلي : متخصص پاتولوژي  

سابقه خدمت : 6 سال 

 

==========

مسئول واحد :  خانم لباف

مدرك تحصيلي : كارشناس علوم آزمايشگاهي 

سابقه خدمت : 18 سال

 

==========

تعداد پرسنل موجود در بخش : 3 نفر پرسنل فني

شماره داخلي : 252-251

 تعداد مراجعين به طور متوسط : نمونه هاي پاتولوژي ماهانه 300نفر

                                           سيتولوژي و پاپ اسمير 100 نفر

 

 

اهداف واحد

افزایش سرعت ارائه خدمات به مشتریان

تجهيز واحد پاتولوژي به ميكروسكوپهاي تك نفره جهت استفاده رزيدنتهاي پاتولوژي

 

 فعاليت هاي صورت گرفته در واحد

پذيرش نمونه هاي پاپ اسمير بيماران سرپايي

پذيرش نمونه هاي پاتولوژي بيماران سرپايي

تحويل نونه هاي پاتولوژي بيماران بستري از واحدهاي اتاق عمل ، زنان 1 ، زنان 2 ، پره ناتال و اورژانس

انجام آزمايش بر روي تمامي نمونه هاي دريافتي

انجام آزمايشات سيتولوژي

بايگاني لام ها و جواب ها در واحد

 

قوانين و مقررات :

ساعات ارائه خدمات ساعات اداري مي باشد و پاسخگويي در ساعات غير اداري وجود ندارد .

آماده سازي جواب هاي پاتولوژي زمان بر بوده و بيماران بايستي در زمان مقرر مراجعه نمايند .

بيماران هنگام مراجعه جهت اخذ جواب پاتولوژي بايستي شماره هايي كه هنگام پذيرش در اختيار آنها قرار  مي گيرد را همراه داشته باشند .

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved