صفحه اصلی > واحد های پاراکلینیکی > رادیولوژی و سونوگرافي 

واحد راديولوژي و سونوگرافي 

 

 

 

 

رئيس بخش : خانم دكتر پيشوا 

مدرك تحصيلي : متخصص راديولوژي و سونوگرافي 

سابقه خدمت : 5 سال

  

 ==========

مسئول بخش : خانم باقري 

مدرك تحصيلي : فوق ديپلم راديولوژي                   

سابقه خدمت :20 سال

 

=========

 

تعداد پرسنل موجود در بخش : 2 نفر پزشك ،  8 نفر تكنسين ، 1 نفر منشي ، 1 نفر خدمتگزار

تعداد اتاق ها : 2 اتاق راديولوژي ، 1 اتاق ماموگرافي ، 1 اتاق سونوگرافي

شماره تماس : داخلي 250

تعداد متوسط مراجعين بخش در 24 ساعت : 30 نفر

  

اهداف 

گسترش خدمات واحد راديولوژي 

 خريداري دستگاه ماموگرافي  Full Digital

پذيرش مراجعين سرپايي غير اورژانسي

 بكارگيري نيروي متخصص راديولوژي درکل ایام هفته(که درسه روز اول محقق شده)

گردش كار :

1-ورود بيمار به همراه برگه درخواست راديولوژي

2- پذيرش توسط منشي بخش يا تكنسين مربوطه در شيفت عصر و شب

3-انجام راديوگرافي و تحويل به بيمار در صورت عدم نياز به گزارش

4-گزارش راديوگرافي توسط راديولوژیست در صورت نياز

5-بايگاني كليشه هاي عودت داده شده از بخش هاي بستري

 

سرويس هاي ارائه شده در بخش :

1-ماموگرافي

2-گرافي سينوس ها

3-گرافي جمجمه

4-گرافي ريه

5-گرافي مهره هاي گردني

6-گرافي مهره هاي پشتي

7-گرافي مهره هاي كمري

8-گرافي لگن

9-گرافي شكم خوابيده و يستاده

10-گرافي شانه

11- سونوگرافي ( بيماران بستري و موارد اورژانسي )

12-گرافي از اندام هاي فوقاني و تحتاني

13-IVP بستري

14- هيستروسالپينگوگرافي

 

آمادگي هاي لازم در بخش : 

1-جهت انجام گرافي هاي تخصصي مانند هيسترو خوردن ملين شب قبل و ناشتا بودن الزامي است .

2-جهت انجام هيستروسالپينگوگرافي رعايت قانون ده روزه الزامي است . ( حد فاصل بين پايان دوره قاعدگي و قبل از تخمك گذاري )

3-جهت انجام گرافي هاي مهره هاي كمري و شكم خوردن ملين و ناشتا بودن الزامي است .

4-جهت گرافي هاي معمولي آمادگي خاصي نياز نيست .

5-بيماران جهت انجام گرافي هاي تخصصي بايد داروهاي تزريقي لازم كه همان ويزي پك مي باشد و نيز دستكش استريل و سرنگ همراه داشته باشند .

6-خارج كردن هر گونه زيور آلات از ناحيه مورد گرافي الزامي است .

7-در مورد بيماران ماموگرافي سن بيمار بايد بالاي 35 سال باشد . ( طبق آخرين توصيه سازمان انرژي اتمي ايران )

8-بيماران بستري به همراه پرونده و پرستار مربوطه به بخش فرستاده مي شوند و با استقرار دستگاه سونوگرافی جدید(کالرداپلر)کلیه

بیماران سونوگرافی بستری داخل بیمارستان پذیرش میشوند و بیماربستری به خارج از بیمارستان اعزام نمیشود.

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved