صفحه اصلی > بخش های درمانی > اورژانس 

 بخش اورژانس

 

 

رئيس بخش : دكتر شهلا نصراللهی

مدرك تحصيلي: متخصص زنان و زايمان- فلوشيت پرناتولوژي

سابقه كار: 22 سال 

 

 ========

مسئول بخش: عاطفه جعفری سالمی

مدرك تحصيلي: كارشناس مامايي

سابفه كار : 9سال

  

=========

تعداد پرسنل موجود در بخش: 30نفر ماما،‌4 نفر كمك بهيار، 3 نفر خدمتگذار

شماره داخلي بخش : 279-280، اتاق رزيدنتها  305

تعداد مراجعين به طور متوسط : 3500نفر (ماهيانه) 

 

 اهداف بخش

تسريع در ارائه خدمات اورژانسي

کاهش مدت زمان انتظار و تجمع مراجعین به اورژانس 

  

معرفي واحدهاي بخش و توانمنديها

واحد انجام ترياژ

واحد NST

واحد سرم تراپي 

واحد معاينه و تشخيص بيماريهاي زنان

واحد مامايي

 

فعاليت هاي صورت گرفته در بخش

پذيرش بيماران زنان - زايمان-مامايي

بستري اورژانسهاي زنان- مامايي-زايمان

انجام NST

انجام سرم تراپي

انجام زايمانهاي فوري در اورژانس

مراقبت از بیماران در بخش اورژانس بستری

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved