صفحه اصلی > بخش های درمانی > زایمان 

بخش زايمان 

 

رئيس بخش :  دكتر صغرا ربيعي

مدرك تحصيلي : متخصص زنان و زايمان     

سابقه خدمت : 20سال

 

========

مسئول بخش : سمیرا توکلیان

مدرك تحصيلي : كارشناسی ارشد مامايي     

سابقه خدمت : 7 سال

 

========

تعدا پرسنل موجود در بخش: 34 نفر ماما، 1 نفر منشي، 4 نفر كمك بهيار، 5 نفر خدمتگذار

 تعداد تخت :    6 تخت زايمان      4 تخت ريكاوري        14تخت ليبر      2 تخت زایمان بی درد

شماره داخلي : 216-215

تعداد مراجعين به طور متوسط : تعدا مراجعين 620 مورد و تعداد زايمان 420 مورد

 

 اهداف بخش

افزایش آمار زایمان طبیعی

كاهش آمار سزارين

افزايش زايمان بي درد

افزايش زايمان فيزيولوژيك

راه اندازي زايمان در آب

آموزش حضوري روزانه مادران زايمان كرده توسط كارشناس شير مادر  درزمينه : مزاياي شير مادر ، رعايت اصول بهداشتي شيردهي و ...

ايجاد فضاي مناسب جهت حضور همسر و همراه آموزش دیده در راستاي زايمان فيزيولوژيك

 

 معرفي واحدهاي بخش و توانمنديها

اتاق ليبر مامایی: كنترل مادران باردار کم خطر

اتاق ايزوله: كنترل مادران باردار عفوني

اتاق فيزيولوژيك: كنترل زايمان فيزيولوژيك

اتاقهاي زايمان: انجام زايمان

اتاق ريكاوري : كنترل مادارن و نوزادان پس از زايمان

اتاق پره اكلاسپمي : تحت نظر گرفتن مادارن پره اكلاسپمي

اتاق لیبر رزیدنتی : کنترل مادران باردارپرخطر

اتاق زایمان بی درد : کنترل زایمان های بی درد

   

اقدامات صورت گرفته در بخش به شرح زير مي باشد :

انجام زايمان فيزيولوژيك

رگ گيري از مادر

كنترل ليبر مادران

كنترل صداي قلب جنين و دردهاي مادر كه در صورت نياز نوار قلب جنين گرفته مي شود .

كنترل فشارخون مادر و در صورت نياز لاندازه گيري درجه حرارت مادر

در صورت عدم پيشرفت زايمان يا ايجاد مشكل خاص از قبيل خونريزي ، جدا شدن جفت ، تگي لگن ، افت صداي قلب جنين و ... مادر جهت سزارين آماده مي گردد .

در صورت زايمان نارس مهار كردن دردهاي زايماني و در صورت جواب دادن انتقال مادر به بخش پره ناتال

 

قوانين و مقررات بخش :

در صورتي كهزمان زايمان مادرتوسط پزشک مشخص شده باشدبهتر است مادر دوش گرفته و موارد نظافت شخصي را رعايت كرده و از غذاهاي سبك استفاده كرده باشد .

بيمار هيچ گونه زيور آلات و دندان مصنوعي نداشته باشد .   

ورود همراه آقايان و اطفال به بخش ممنوع مي باشد .

در صورت نياز ورود همراه به بخش با هماهنگي مسئول بخش امكان  پذير است .


آموزش هاي بيمار :

آموزش نحوه زایمان

آموزش روش های کاهش درد زایمان

آموزش اهمیت و چگونگی تماس پوست مادر با نوزاد بلافاصله پس از تولد و شروع تغذیه با شیر مادر درساعت اولیه تولد نوزاد به بیمار

آموزش شيردهي

آموزش مراقبت های مامایی بعد از زایمان

آموزش مراقبت از نوزاد

آموزش نگهداري محل اپي زياتومي

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved