صفحه اصلی > بخش های درمانی > نوزادان2 

نوزادان 2

 رئيس بخش : دكتر بهنازبصیری

 

 مدرك تحصيلي :فوق تخصص نوزادان  

 سابقه خدمت :24سال

 

 ==========

 

مسئول بخش : فريبا دانشور

مدرك تحصيلي : كارشناس پرستاري  

سابقه خدمت : 25 سال  و 11 ماه

 

 ==========

تعداد پرسنل موجود در بخش : 1 نفر مسئول بخش، 27 نفر پرستار، 2 نفر بهيار، ا نفر منشي، 5نفر كمكي، 4نفر خدمتگذار

تعداد تخت : 18  

 

 NICU  :  15

Post NICU: 3

 

 

درصد اشتغال تخت : به طور متوسط 150%

شماره داخلي : 230 - 275

 

 اين بخش با ظرفيت 15 تخت بستري و 3 تخت نرسري همراه با 2 كات جهت پذيرش نوزادان و 4 اتاق جهت بستري نمودن آنها در حال فعاليت مي باشد . در هر شيفت 3-2 نيروي درماني كارشناس پرستاري در بخش حضور دارند .

 

 اهداف بخش

ارتقاء سطح مراقبتهای ویژه نوزادان

ارتقاء دانش  پرسنل بخش

ارتقاء دانش رزيدنتها و اينترنهاي بخش

 

معرفي واحدهاي بخش و توانمنديها

واحد نرسري:  ارتقائ سلامت نوزادان نيازمند به مراقبت و غربالگري

واحد بستري: مراقبت از نوزادان مراجع از درمانگاهها و بخش هاي بستري

 

فعاليت هاي صورت گرفته در بخش 

واحد نرسري: پذيرش نوزادان طبق پروتكل از لحظه تولد ، مراقبت ، ويزيت   و در صورت stable شدن تحويل به مادر در بخش

واحد بستري: از سطح شهر، درمانگاهها و بخش هاي بستري بررسي نوزاد از نظر ديكتر، RDS ، Spesis ، BST ، تب، اسهال و ساير بيماريهاي دوره نوزادي  

 

 نوزادان پذيرش شده در اين واحد به قرار زير مي باشند :

نوزادان داراي شرايطي كه در پروتكل تصويبي آمده است .

نوزادان سرپايي ويزيت شده در درمانگاه و برخي موارد خارج از بيمارستان

نوزادان هايپوگليسمي از بخش هاي بستري بيمارستان

 

آمادگي هاي لازم جهت بستري :

ويزيت پزشك و وجود دستور بستري اعم از نرسري يا درمانگاهي

وجود حتي الامكان پدر يا مادر نوزاد جهت بستري نمودن و اطلاع يافتن از وضعيت نوزاد

تهيه يك بسته پمپرز يا يك بسته دستمال كاغذي جهت نوزاد

 

قوانين موجود در بخش :

بودن مادر در كنار نوزاد مخصوصا نوزاداني كه نياز به تغذيه با شير مادر دارند .

عدم تردد آقايان( به جز پدر نوزاد در مواقع نياز ) و همراهان مادر و نوزاد جهت ملاقات به دليل احتمال انتقال آلودگي و عفونت

پوشيدن گان و تعويض هر صبح براي مادر جهت جلوگيري از انتشار آلودگي و عفونت

محافظت چشم و ناحيه ژنيتال نوزادني كه زير دستگاه فتوتراپي هستند .

مايعات ضدعفوني كننده در بخش موجود بوده و قبل از هر گونه فعاليتي دست ها شسته شود .

 

معرفی پزشک و پرستار در هرشیفت به همراه نوزاد

نور موجود در اتاق هاي بستري سفيد باشد.

 

 

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved