صفحه اصلی > بخش های درمانی > زنان2 

واحد زنان 2 

رئيس بخش : دكتر حمیده پارساپور

 

مدرك تحصيلي : متخصص زنان و زايمان (عضو هیئت علمی گروه زنان  )  

سابقه خدمت : 5 سال

 

========

مسئول بخش :زینب موسیوند  

 مدرك تحصيلي : كارشناس پرستاري  

سابقه خدمت : 11سال


 

 ========
تعداد پرسنل موجود در بخش :15نفر پرستار،3نفر ماما ،3 نفر بهيار،2نفر كمك پرستار، 2 نفر کمکی،4 نفرخدمتگذار، 1نفر منشی

تعداد تخت :28تخت فعال(3تخت Extera)

شماره داخلي :266-210

درصد اشغال تخت به طور متوسط: 97.8% 

 

اهداف بخش

افزايش رضايتمندي بيماران و همراهان در راستاي اهداف كلي سيستم

ارتقاء آموزش بيماران و پرسنل

ارتقاء اهداف و رسالت و چشم انداز برنامه ی اعتباربخشی در بخش

افزایش رضایتمندی پرسنل 

هدایت پرسنل درمانی به سمت تامل سازنده با بیماراند و همراهان و در اولویت قرار دادن بالین بر مستند سازی 

گزارش کار در بخش 

پذیرش بیماران از اورژانس -زایمان -اتاق عمل-درمانگاه - پذیرش

انجام اقدامات درمانی در بخش زنان 2:برخی از اقدامات خارج از بیمارستان-مثل اکو-CTاسکن -MRI - و...اگر نیاز باشد با هماهنگی ب

معرفي واحدهاي بخش و توانمنديها

واحد نرسري

واحد مادران و بیماران

واحد آموزش

فعاليت هاي صورت گرفته در بخش :

افزايش 8-2 تخت Extra به دليل افزايش اشتغال تخت بخش ها و نياز به افزودن تخت بيمار در هر بخش

شركت فعالانه پرسنل در كلاسهاي باز آموزي

آموزش مداوم بيماران در كليه شيفت ها

افزايش نيروهاي درماني در شيفت هاي عصر و شب

کلاس آموزشی برای پرسنل دوبار در ماه

تشکیل جلسه درون بخشی برای رفع اشکالات پرسنل به صورت ماهانه

نمایش فیلمهای آموزش شیردهی،پمفلت های اموزشی به کلیه بیماران


بيماران بستري شده در بخش شامل موارد زير مي باشد :

بيماران سيستوسل ، ركتوسل ، هيستروكتومي آبدومينال ، هيستروكتومي واژينال ، لوله بستن ، كورتاژ، لاپاراتومي

لاپاراسكوپي، هيستروسكوپي ، درمان طبي ، سقط عفوني ، ترميم پارگي ، تهديد به سقط ، ماستيت ، توبوپلاستي

 D&C ، هرپس سيمپلكس، هايمنكتومي ، ختم بارداري ، عوارض پس از جراحي ، و .....

 

آمادگي هاي لازم جهت بستري :

حضور يك بيمار با ارائه پرونده بستري در بخش امكان پذير خواهد بود .

پذيرش بيمار در بخش از واحد پذيرش اورژانس زايمان اتاق عمل و ساير بخشها صورت مي گيرد .

همراه داشتن مدارک پزشکی قبلی بیمار الزامی می باشد.

هنگام بستري بيمار آموزش بدو ورود به بيمار داده مي شود تا اضطراب بيمار كاهش يابد و در روند بهبود بيمار  موثر است .

بيماران آماده اتاق عمل پس از انجام ويزيت بيهوشي ، آزمايشات لازم ، نوار قلب ، گرافي هاي لازم به بخش مراجعه مي نمايند .

بيماران وسايل شخصي مورد نياز خويش اعم از ليوان ، دمپايي، پوشك و .... را همراه خويش داشته باشند .  

 حضور همراه بیمار بلامانع است.

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved