صفحه اصلی > بخش های درمانی > زنان1 

 زنان 1 

رئيس بخش: دكتر مهناز ياونگي 

مدرك تحصيلي: متخصص زنان و زايمان

سابقه كار : 21 سال


 

==========

مسئول بخش : فاطمه جعفريان 

مدرك تحصيلي : كارشناس پرستاري   

سابقه خدمت : 20سال


==========

تعداد پرسنل موجود در بخش:‌ 14نفر پرستار،1 نفرماما ، 5نفر بهيار، 4 نفر كمك بهيار،1 نفر منشي، 3 نفر خدمتگذار

تعداد مراجعين به طور متوسط : 510 نفر

درصد اشغال تخت به طور متوسط : 86%

تعداد تخت : 31

شماره داخلي :-204207

 

اهداف بخش

 

افزايش رضايتمندي بيماران و همراهان در راستاي اهداف كلي سيستم

ارتقاء آموزش بيماران و پرسنل

ارتقاء فرآيندها و استقرار سيستم حاكميت باليني و ارزيابي مداوم سيستم

 

 

 معرفي واحدهاي بخش و توانمنديها

واحد آموزش

واحد مادران

واحد نوزاد

 

گردش كار :

بيمار از بخش هاي اورژانس ، اتاق عمل ، درمانگاه ، زايمان پذيرش مي شود . تخت بيمار مشخص شده و لباس به بيمار تحويل داده مي شود اقدامات درماني صورت مي گيرد .


فعاليت هاي  صورت گرفته در بخش :

گرفتن رگ از بيمار

سونداژ بيمار

انجام دارو درماني و سرم تراپي

اكسيژن تراپي

انجام مانيتورينگ قلبي ، پالس اكسي متري

پانسمان

انما ، شيو و حمام دادن بيمار

كنترل علائم حياتي بيمار

مشاركت در ويزيت هاي روزانه بيماران

مشاركت در ويزيت هاي روزانه اطفال

گرفتن نمونه هاي آزمايشگاهي

شيمي درماني بيمار(درصورت فعال نبودن واحد شیمی درمانی)

كمك به مادران جهت شيردهي

انجام آموزش شيرهي

دادن ماساژ رحمي

آماده كردن بيمار جهت معاينات ژنيكولوژي ، سونوگرافي و ...

آماده كردن بيمار جهت رفتن به اتاق عمل

تهيه ليست غذا و نظارت بر دادن غذاي بيماران

تحويل و تحول ترالي احيا

تحويل و تحول كمد دارويي

ترانسفوزیسیون خون

گزارش مواردخاص نظیر بیماران معتاد

انجام اقداماتی نظیر گذاشتن سوند معده برای نوزاد،پوارکردن نوزاد

آمادگي هاي لازم جهت بستري در بخش :

حمام دادن بيماران شب قبل از عمل جراحي

بستري شدت شب قبل از عمل بيماران آماده عمل جراحي

داشتن اسپكولوم يكبار مصرف جهت معاينه

داشتن نوار قلب ، كليه آزمايشات و گرافي ها و ويزيت بيهوشي در پرونده بيماران آماده عمل

 

قوانين موجود در بخش :

هر بيمار يك همراه داشته باشد .

در صورت تمايل همراه مي تواند درخواست غذا نمايد .

آوردن اطفال به بخش ممنوع مي باشد .

همراهان راس ساعت 7 مي بايست بخش را ترك نمايند .

انداختن پتو جهت استراحت در بخش ممنوع مي باشد .

بيماران بايستي لباس مخصوص بيمار را بر تن داشته باشند .

بدون ارائه برگ تسويه حساب بيمار نمي تواند بخش را ترك كند .

بيمار بدون هماهنگي با بخش نوزادان جهت شير دادن به نوزاد مجاز به خارج شدن از بخش نمي باشد .

ورود آقايان به بخش جهت ملاقات ممنوع مي باشد .

در صورت درخواست بيمار لباس يكبار مصرف موجود است .

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved