صفحه اصلی > رسیدگی به شکایات 

 

ناهید ممدوح کارشناس ارشد پرستاری کودکان ( گرایش مدیریت)

مدت سابقه 22 سال

سوابق کاری

سابقه کار در بخش نوزادان و NICU

سابقه کار در بخش جراحی و بخش سزارین

مسئول بخش هماتولوژی کودکان

مسئول اورژانس کودکان

مسئول رسیدگی به شکایات 

تلفن : 13-38277012

 

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved