صفحه اصلی > مدیریت و ریاست 

سرپرست بيمارستان

خانم دكتر شهره علیمحمدی

سابقه كار : 23 سال

مدرک تحصیلی: متخصص زنان و زایمان با فلوشیپ پره ناتال (مادران پرخطر )

سابقه اجرایی: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان در امور بانوان

مدت مسئولیت درآن مرکز:  از مرداد سال 95 رییس بیمارستان فاطمیه

 

شماره تماس : 38277012 -  081

شماره داخلي :245  

 

 


 

                                                        مديريت بيمارستان

مدیریت بیمارستان: دکتر جواد جوزی  

مدرک تحصیلی :دکتری

پست سازمانی : مدیریت بیمارستان

سوابق

*رئيس مركز بهداشتی درمانی روستایی، شهری کبودرآهنگ از سال 1377

*رئيس مركز بهداشتی درمانی شهری کبودرآهنگ از سال 1379

*کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماریهای، شهرستان کبودرآهنگ از سال 1381

*معاون مرکز بهداشت شهرستان کبودرآهنگ، از سال 1383

*کارشناس مسئول واحد گسترش شبکه بهداشت کبودرآهنگ از سال 1383

*عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان کبودرآهنگ، از سال 1384

*رئیس مرکز بهداشت شهرستان کبودرآهنگ، از سال 1384

*مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان فامنین، از سال 1388

*مدیریت مرکز آموزشی درمانی فرشچیان از سال 1392

*مدیریت مرکز آموزشی درمانی فاطمیه از سال 1397

عضو کمیته:/ عضو تمامی کمیته های بیمارستان

 

 

شماره تماس : 38277459 -  081

شماره داخلي : 237

 

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved