صفحه اصلی > مدیریت و ریاست 

سرپرست بيمارستان

خانم دكتر شهره علیمحمدی

سابقه كار : 20 سال

مدرك تحصيلي :‌ دکتری تخصصی زنان و زایمان

شماره تماس : 38277012 -  081

شماره داخلي :245  

 

 


 

                                                        مديريت بيمارستان

 

خانم زهره آب آب زاده

سابقه كار : 25 سال

مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد آموزش پرستاري گرايش داخلي جراحي 

شماره تماس : 38277459 -  081

شماره داخلي : 237

 

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved