صفحه اصلی > مرکز ناباروری 

واحد ناباروري


رئيس بخش : دکتر مرضيه فريماني   

مدرك تحصيلي : متخصص زنان و زايمان   

سابقه خدمت : 28سال


==========

 مسئول بخش : مرضیه اتوگرا

مدرك تحصيلي : PhD آموزش ارتقاء سلامت  

سابقه خدمت : 15سال


 ==========

 تعداد پرسنل موجود در بخش : 8 نفر ماما، 1نفر كارشناس آزمايشگاه، 1 نفر كاردان آزمايشگاه، 3 نفر منشي، 1 نفر كمك بهيار، 1 نفر خدمتگذار

شماره داخلي : 283-236

تعدا مراجعين به طور متوسط : بیش از 2000نفر (ماهيانه)


اهداف بخش

ارتقاء كيفي خدمات واحد ناباروري

ارتقاء سطح سيستم كنترل كيفي آزمايشگاه IVF

 ارتقاء سطح آموزش به مراجعه كننده گان درمانگاه نازايي

بهبود كيفيتي تكنيك هاي تشخيصي و درماني كمك باروري


معرفي واحدهاي بخش و توانمنديها

 درمانگاه

سونوگرافي

آزمايشگاه

اتاق عمل

ريكاوري

مشاوره


 فعاليت هاي صورت گرفته در بخش :

مشاوره ژنتيك بيماران

مشاوره تغذيه بيماران

مشاوره نازايي بيماران

ويزيت بيماران نازايي

انجام سونوگرافي بيماران

راهکارهای مراقبتهای دوران بارداری

مشاوره روانشناسی بیماران

ارائه اعمال كمك باروري :   , …IUI- IVF- TESA – PESA- 

ارائه آزمايشات پاراكيلينيكي شامل : آزمايش آماده سازي اسپرم آزمايش PCT و ....

انجام اقدامات تشخیصی سرپایی(پاپ اسمیر،PCT، اندازه گیری عمق رحم،بیوپسی)

انجام تخلیه کیست تخمدان

برنامه هفتگی پزشکان متخصص ناباروری

تماس با بخش ناباروری

 

          38277012 داخلی 283-309-342

 

فايل راهنماي مراجعين و ليست عمل ها و خدمات مورد انجام   

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved