صفحه اصلی > واحدهای پژوهشی > واحد توسعه تحقیقات و بالینی > اعضاء واحد 

سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه

سرکار خانم دکتر ناهید رادنیا

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی:       Radnia_@yahoo.com

 

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه

مسول واحد: مریم گروسیان

کارشناس مسئول:  نداعلیمحمدی

تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری

آدرس الکترونیکی: nalimohamadi68@yahoo.com

تلفن تماس: 38277013 - 081  (داخلی 334)

آدرس: همدان، بیمارستان فاطمیه، واحد تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه 

-----------------------------------------------------------

 

 

   دانلود : انتصاب_دکتر_رادنیا__ریس_واحد.pdf           حجم فایل 117 KB
   دانلود : لیست_اعضاء_پژوهشی_.pdf           حجم فایل 209 KB

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved