صفحه اصلی > واحدهای پژوهشی > واحد توسعه تحقیقات و بالینی > تاریخچه 

                                                        تاریخچه

 

 

در راستای سیاست گذاری های کشور در جهت ارتقا کمی و کیفی تحقیقات بالینی در بیمارستان ها با هدف ایجاد تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در اتخاذ شیوه های درمانی ,مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه  از تاریخ  1393  با سرپرستی خانم دکترشهلا نصرالهی شروع به فعالیت نمود با آغاز به کار این مرکز جلسات شورای پژوهشــی با هدف طرح و بررســــــی پروپوزال های ارائه شده به واحد تحقیقات بیمارستـان و هـمچنیـن بررسی راهکارهای بهبود کمی و کیفی تحقییقات بالینی در مرکز و افزایش سطح مشارکت پزشکان شاغل در مرکز در حیطه تحقیقات بالینی برگزار گردید.در این مدت این مرکز موفق شد با جلب همکاری اعضاء محترم هیات علمی و داشتن بسترهای مناسب در زمینه تحقیقات زنان، ناباروری، بیهوشی، پاتولوژی و نوزادان و تشکیل شورای پژوهشی متشکل از اساتید محترم هیات علمی و مسئولین بیمارستان , پزشکان عمومی شاغل در مرکز گام های موثری  را در جهت فعالیتهای پژوهشی بردارد . با توجه به امکانات فیزیکی و بسترهای مناسب جهت فعالیتهای پژوهشی با پیگیری ها و تلاشهای مستمر مسئولین و کارکنان و معاونت محترم تحقیقات و فناوری در تاریخ28/05/1396 در نامه  به شماره 2223/د/700 موفق به اخذ مجوز از وزارت متبوع شده و توانست به طور رسمی فعالیت­های خود را آغاز نماید .

 سرپرستی این مرکز:

                               سرکار خانم دکتر نصراللهی (سال 1395-1393)

                                سرکار خانم دکتر فریمانی (سال 1395 تا1398)

                               سرکار خانم دکتر ناهید رادنیا(سال 1398 تا اکنون)

 

 

 

 

 

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved