صفحه اصلی > واحد های پاراکلینیکی > رادیولوژی و سونوگرافي > رادیوگرافی های تخصصی 

رادیوگرافی های تخصصی در این مرکز شامل :

1- ماموگرافی

2-H.S.G(گرافی تخصصی از رحم و لوله های رحمی)

این مرکز تنها مرکز دولتی در شهر جهت انجام این گرافی ها می باشد.

برای انجام ماموگرافی بیمار باید حتما توسط متخصصین زنان یا جراح عمومی ویزیت شود و با درخواست پزشک مراجعه نماید.

در روز انجام ماموگرافیربیمار حتما دوش گرفته باشد و همچنین از مصرف مام و مواد بهداشتی زیر بغل خودداری نماید.

** ضمنا بیمار مدارک قبلی ماموگرافی و یا سونوگرافی خود را باید همراه داشته باشد.

**جهت انجام ماموگرافی از قبل نوبت دهی انجام گرفته باشد.

** در مورد انجام H.S.G حتما بیمار توسط متخصصین زنان ویزیت شود و با درخواست پزشک در روز اول قاعدگی جهت نوبت گیری و آمادگیهای لازم به بخش رادیولوژی مراجعه کند .

** ضمنا نوبت دهی و دادن آمادگی های لازم به صورت تلفنی به شخص بیمار نیز داده می شود.

 

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved