صفحه اصلی > میز خدمت > غیر حضوری > نوبت دهی درمانگاه «اینترنتی» 

صفحه در دست طراحي مي باشد

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved