صفحه اصلی > میز خدمت > مسئول میز خدمت 

                                                                                                                                          

 

میز خدمت                                                                                                                                                                                                                                                                    

کارشناس مسئول :ناهید ممدوح

سابقه خدمت:24 سال

واحد های دارای میز خدمت: 

پرسنل میز خدمت اطلاعات: الهام رشیدی 

آزمایشگاه :خانم بحری

رادیولوژی :خانم شکری

اورژانس:پرسنل واحد تریاژ در اورژانس

مددکاری : خانم صمدی 

پیگیری امور بیماران:خانم ممدوح

آموزش زایمان فیزیولوژیک:خانم دهقان

پذیرش : پرسنل شیفت در واحد  پذیرش

ترخیص : پرسنل شیفت در واحدترخیص 

شرح وظایف میز خدمت در بیمارستان فاطمیه

شناسایی موارد اورژانس و ارجاع بیمار

اطلاع رسانی در مورد :

قوانین بیمارستان در زمینه نحوه بستری ، ترخیص ، زمان ملاقات ، ارتباط با بیمار ، شرایط همراه و ملاقات ، نحوه ارتباط با پزشک معالج

بخشها و قسمتهای مختلف بیمارستان

موارد و علل مراجعه بیماران بستری و سرپایی در این بیمارستان مدت زمان احتمالی بستری بیمار

مدارک مورد نیاز جهت بستری و ترخیص بیمار

نحوه پذیرش بر اساس مورد مربوطه

بیمه های طرف قرارداد و ارائه شرایط هریک از آنها

محل کنونی حضور بیمار و اطلاع از چگونگی روند درمان بیمار به همراهان

بخش های پاراکلینیکی و قوانین مربوطه

نحوه ارتباط با سایر واحد های مربوطه شامل ریاست ، مدیریت ، دفتر پرستاری ، حراست ، رسیدگی به شکایات

تعیین زمان انجام خدمات و اطلاع رسانی آن

معرفی خدمات ارائه شده درمانگاه و سایت بیمارستان جهت استفاده مراجعین در میز خدمت.

 

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved