صفحه اصلی > واحد های پشتیبانی > مددکاری 

 

واحد مددکاری بیمارستان فاطمیه

نام مسئول واحد : سمانه صمدی نیا

مدرک تحصیلی : ارشد مددکاری اجتماعی(طرح)

تعداد افراد واحد : یک نفر

سابقه کار : فعلا یک ماه

هدف اختصاصی :

 گسترش دسترسی مراجعین به خدمات با استقرار برنامه های تحول نظام سلامت

فعالیتها :

1-     بازدید از کلیه ی بخش های بستری جهت پیگیری بیماران مشکل دار که توسط مسئول بخش معرفی میشوند

2-    ادامه ی همکاری با سازمانهای حمایتی دولتی مانند کمیته امداد و بهزیستی جهت ارائه ی تخفیفات

3-    اجرای دستورالعمل های حفاظت مالی در بیماران صعب العلاج برنامه ی تحول سلامت

4-    پاسخ گویی به بیماران بخشهای پاراکلینیک و تخفیف از هزینه ی بیماران مشکل دار سرپایی

5-    ارائه ی آمارهای مددکاری

 

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved