صفحه اصلی > واحد آموزش > واحد آموزش پرسنل > پرسنل آموزش 

 

پرسنل آموزش

مسئول آموزش : نسرین موفق

مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

سابقه: 9 سال

---------------------------

-------------------------------------

تعداد پرسنل :2 نفر

مدرک : کارشناس

--------------------------

---------------------------

سال اول

سال دوم

سال سوم  

سال چهارم

الهه کوهساری

زهرا صحافی

فاطمه جمشیدی

نساء ورمقانی

مائده نبویان

مهسا بختیاری

آزاده شریعتی

خاطره معبودی

ثمر مقدمی

مریم جعفری

نرگس ساجدی

الهام قاسمی

سمیه احمدیانی

نازنین صاحبی

اکرم صانعی

صفورا حشمتی

الهام پاک نهاد

حوریا توکلی

فهمیه سالاری

سمیه حیدری

لاله سالمی

مریم فروزان مهر

یگانه شهپری

 

طاهره حسینی

سید آرزو حسینی

فروغ صحت

 

آیدا رضائی

 

الهه اخگری

 

 

 

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved