صفحه اصلی > پرسنل نمونه 

پرسنل نمونه سه ماهه اول سال 97

پرسنل نمونه سه ماهه دوم سال 97 

پرسنل نمونه سه ماهه سوم سال 97  

 

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved