صفحه اصلی > سامانه ارتباط با مردم > نظرسنجی از بخش های بستری 

فرم نظر سنجي از مراجعین بخش های بستري

 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 سن:  
 تاریخ مراجعه:  
 نام بخش/واحد   *
 نوع بیمه:  
 سطح تحصیلات:  بیسواد  زیر دیپلم   دیپلم تا لیسانس   لیسانیس به بالا 
 امتیاز مکتسبه:  خوب(3امتیاز)      متوسط(2امتیاز)         ضعیف(1امتیاز)
 1.وضعيت پذيرش   خوب متوسط ضعیف
 2.نحوه برخورد پزشکان   خوب متوسط ضعیف
 3.ویزیت به موقع بیمار   خوب متوسط ضعیف
 4.نحوه برخورد پرستار   خوب متوسط ضعیف
 5.کیفیت ارائه خدمات پرستاري   خوب متوسط ضعیف
 6.ارائه به موقع خدمات درماني   خوب متوسط ضعیف
 7.سرعت ارائه خدمات درمانی   خوب متوسط ضعیف
 8.نحوه آموزش پرستاران   خوب متوسط ضعیف
 9.میزان پاسخگویی پرسنل   خوب متوسط ضعیف
 10.رعايت نكات ايمني در بخش   خوب متوسط ضعیف
 11.رضایت از وضعيت ترخيص   خوب متوسط ضعیف
 12.نحوه برخورد منشي   خوب متوسط ضعیف
 13.كيفيت غذاي بيمارستان   خوب متوسط ضعیف
 14.برخورد توزيع كنندگان غذا   خوب متوسط ضعیف
 15.وضعيت رفاهي واحد   خوب متوسط ضعیف
 16.نظم و آراستگی در محیط   خوب متوسط ضعیف
 17.آرامش و سکوت در واحد   خوب متوسط ضعیف
 18.وضعيت نظافت و بهداشت   خوب متوسط ضعیف
 19.ميزان تميزي ملحفه و...   خوب متوسط ضعیف
 20.نحوه برخورد پرسنل خدمات   خوب متوسط ضعیف
 جنسيت :    مرد   زن 
 ارسال فايل / تصوير :    
 آدرس/ ايميل :  
 تلفن :  
 متن درون تصوير را وارد كنيد :  متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*
   
   

روابط عمومی بیمارستان فاطمیه

0811-8278080

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved